1ª SESSIÓ – PRESENTACIÓ TEÒRICA


Jornada inicial a la Galería “Vacíos Urbanos”. Ronda de presentacions personals i d’alguns dels treballs que l’Ignasi i el Pau han realitzat. Pausa i sessió teòrica per part d’Ignasi López sobre “Fotografia i Perifèria. Del Paris d’Atget a les banlieue contemporànies”

….

Jornada inicial en la Galería “Vacíos Urbanos”. Ronda de presentaciones personales y de algunos de los trabajos que Ignasi y Pau han realizado. Pausa y sesión teórica por parte de Ignasi López sobre “Fotografía y Periferia. Del Paris de Atget a las banlieue contemporáneas”


(VERSIÓN EN CASTELLANO MÁS ABAJO)
· · · ·

TRANSURBANISMES o més enllà de la ciutat

Com es documenta el caminar?
On son els límits del que entenem per urbà?

Com es fotografia un paisatge en/de trànsit?Trans- “A través de”, “a l’altra banda de”. Acció de creuar, de travessar.

El workshop Transurbanismes o més enllà de la ciutat, vol assajar, des de la fotografia i el caminar, diverses formes de narrar la perifèria de la ciutat contemporània. Som conscients de que la paraula perifèria és un terme permanentment qüestionat i condemnat a la re-invenció, però, malgrat tot, encara ens resulta vàlid per fer referència a aquell “etern més enllà urbà”. Caminarem doncs una part de la perifèria de la ciutat de Barcelona. Ens hi endinsarem, l’explorarem i la fotografiarem, entenent l’acció de caminar com una eina per a conèixer allò que ens envolta. Caminar com una forma d’acotar i experimentar des de la nostra escala humana, tant física com emocional, l’entorn que transitem.


SESSIONS DEL TALLER

1a SESSIÓ: OBERTURA i PRESENTACIÓ TEÒRICA
Dijous 4 de Novembre - 18:30 a 21:30
Lloc: Galeria "Vacíos Urbanos" - C/ Milà i Fontanals 44-46

Primera part: Breu explicació de la nostra trajectoria i treballs. Presentació del grup.Pausa de 15-20 min amb “piscolabis” al pati. Segona part: Es mostraran diversos treballs sobre fotografia, perifèria i travessía així com diferents maneres d'entendre-la i interpretar-la.

2a SESSIÓ: EXPLORACIÓ FOTOGRÀFICA
Dissabte 6 de Novembre - 10:00 a 20:00.
Lloc a concretar.

Quedarem a les 10:00 del matí a un lloc encara per concretar per iniciar una exploració a peu de tot un dia per una part de la perifèria de Barcelona. A partir del recorregut anirem aclarint dubtes i generant noves preguntes relacionades amb la fotografia, les perifèries i el fet de caminar. (El recorregut és sorpresa)

Cal portar càmera propia. Dinar i transport no inclòs.

3a SESSIÓ: PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Disabte 13 de Novembre - 16:30 a 20:30
Lloc: Galeria "Vacíos Urbanos" - C/ Milà i Fontanals 44-46

La tercera i darrera sessió, serà una presentació col·lectiva de les fotografies resultants del passeig per la perifèria de Barcelona. Partint de la pregunta “Com es documenta el caminar?”, i a partir de la selecció de deu fotografies per part de cada participant, parlarem de les interpretacions i dubtes que hagin anat sortint, tant de caràcter técnic (fotografia) com vivencial (el fet de passejar, la perifèria, l’urbanisme).

El material resultant del taller es publicarà en el blog del projecte i al de “Los Vacíos Urbanos”. Depenent del número de participants i de la disponibilitat ens plantejarem realitzar una posterior exposició a la galeria.


PREUS i INSCRIPCIONS

PREU
60 Euros

INSCRIPCIONS
Data final d'inscripcions: 29 d’octubre
Confirmació dels participants: 1 de novembre (Places limitades)

Inscripcions o informació a claranubi@yahoo.esTRANSURBANISMOS o más allá de la ciudad

¿Cómo se documenta el andar?
¿Donde están los límites de lo urbano?

¿Cómo se fotografía un paisaje en/de tránsito?


Trans- “A través de”, “al otro lado de”. Acción de cruzar, de atravesar.

El workshop Transurbanismos o más allá de la ciudad, quiere ensayar, desde la fotografía y el andar, varias formas de narrar la periferia de la ciudad contemporánea. Somos conscientes de que la palabra periferia es un término permanentemente cuestionado y condenado a la reinvención, pero, a pesar de ello, todavía nos resulta válido para hacer referencia a aquel “eterno más allá urbano”. Así pues, andaremos una parte de la periferia de la ciudad de Barcelona. Nos adentraremos, la exploraremos y la fotografiaremos, entendiendo la acción de andar como una herramienta para conocer aquello que nos rodea. Andar como una forma de acotar y experimentar desde nuestra escala humana, tanto física como emocional, el entorno que transitamos.


SESIONES DEL TALLER

1a SESIÓN: APERTURA y PRESENTACIÓN TEÓRICA

Jueves 4 de Noviembre - 18:30 a 21:30
Lugar:
Galería "Vacíos Urbanos" - C/Milà i Fontanals 44-46

Primera parte: Breve explicación de nuestra trayectoria y trabajos. Presentación del grupo. Pausa de 15-20 min con “piscolabis” en el patio. Segunda parte: Se mostrarán varios trabajos sobre fotografía, periferia y travesía así como diferentes maneras de entenderlo e interpretarlo.


2a SESIÓN: EXPLORACIÓN FOTOGRAFICA

Sábado 6 de Noviembre - 10:00 a 20:00.
Lugar a concretar.

Quedaremos a las 10:00 de la mañana en un lugar aun por concretar para iniciar una exploración a pie de todo un día por una parte de la periferia de Barcelona. Durante el recorrido iremos aclarando dudas y generando nuevas preguntas relacionadas con la fotografía, las periferias y el hecho de andar.

Hay que traer cámara propia. Comida y transporte no incluido.


3a SESIÓN: PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Sábado 13 de Noviembre - 16:30 a 20:30.
Lugar: Galería "Vacíos Urbanos". C/ Milà i Fontanals 44-46

La tercera y útima sesión, será una presentación colectiva de las fotografías resultantes de la travesía por la periferia de Barcelona. Partiendo de la pregunta "¿Cómo se documenta el andar?" y a partir de la selección de diez imágenes por participante, hablaremos de las interpretaciones y dudas que hayan ido saliendo, tanto de carácter técnico (fotografía) como vivencial (el andar, la periferia, el urbanismo).

El material resultante del taller se publicará en el blog del proyecto y en el de "Los Vacíos Urbanos". Posteriormente, y dependiendo del número de participantes y de su disponibilidad, se realizará una exposición en la galería con el material del taller.PRECIO e INSCRIPCIONES

PRECIO

60 Euros

INSCRIPCIONES
Data final de inscripciones: 29 de octubre
Confirmación a los participantes: 1 de noviembre (Plazas limitadas)

Inscripciones o información a: claranubi@yahoo.es